ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 •    ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΕ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ  ΕΙΔΗ

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων παρακαλούμε όπως διαβάσετε την αυστηρή πολιτική μας όσον αφορά τις αλλαγές-επιστροφές προτού προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά από το κατάστημά μας.
 
ΓΕΝΙΚΑ
Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής του προϊόντος στην περίπτωση που:
•    Το προϊόν δεν τον ικανοποιεί
•    Είναι διαπιστωμένα ελαττωματικό
•    Έχει αποσταλεί από την εταιρεία λάθος προϊόν από αυτό που είχε παραγγείλει
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκηθεί το δικαίωμα επιστροφής-αλλαγής είναι:
•    Εφόσον το προϊόν έχει αποσταλεί λάθος από την εταιρεία, ο πελάτης να μην έχει χαλάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη συσκευασία του
•    Να μην είναι προϊόν που αγοράστηκε με έκπτωση ή προσφορά και η εκπτωτική του τιμή αναφέρεται μέσα στην ιστοσελίδα μας ή περιλαμβάνεται στην κατηγορία ''Προσφορές''
•    Ο πελάτης να διατηρεί στην κατοχή του το  τιμολόγιο αγοράς
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Ο πελάτης που επιθυμεί την αλλαγή-επιστροφή του προϊόντος που έχει λάβει, θα πρέπει αρχικά εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αγοράς:
•    Να αποστείλει με email στο billstogia@gmail.com την αίτηση αλλαγής με θέμα ''Αίτηση αλλαγής της παραγγελίας Νο......''
Οι αιτήσεις για αλλαγές-επιστροφές των προϊόντων πέραν των 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αγοράς, δεν γίνονται δεκτές εκτός και αν γίνει διαφορετική έγγραφη συνεννόηση μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη.
2. Στη συνέχεια ο πελάτης θα πρέπει να αποστείλει το προϊόν στη διεύθυνση:
www.paintballs.gr | info@paintballs.gr